14/09/17  Tin của trường  245
BÁO CÁO TỔNG KẾT
 25/04/16  Tin của trường  447
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Nguyễn Nghiêm.